Aktuell info fra klubb-eksterne klubber og forbund

 

 

RS MAPPER 2019

Invitasjon Nordisk mesterskap bandhund HER

Invitasjon Nordisk mesterskap Løshund HER

Ved påmelding ta kontakt med Knut Lied: 47308624 e post : lied_nordgaarden@yahoo.no

 

 

Lover for områdeklubbene som skal vedtas på årsmøtet 2017 finner dere HER

Hei

Vi har gleden av å invitere til NNM Blodspor 2017 i vakre Vesterålen. Arrangementet er 12.-13. august.

 

Håper dette kan være av interesse for deres medlemmer.

Mvh.

Finn Pedersen

NNM Blodspor 2017 – Sortland Hundeklubb

Blåbrygga IRådhusgata 20 IPb 388 I8401 Sortland

Telefon +47 91 58 67 79

finnmax@online.no

Påmeldingsskjema  HER

Program HER     

Prøveregler HER

 

 

 

Del 2 av 6  i bruk og trening av løshund.

 

Korgen Vertshus onsdag 24.08.2016 kl 17.30

 

Kurskvelden vil inneholde følgende tre deler

 

 

Generelt om søk:

- Hva ligger til grunn for hundenes søk.?

- Hvordan ser et bra søk ut på en erfaren hund?

- Hvordan begrenser vi eller fremmer vi hundenes søk?

 

Hundens søk på jaktprøve:

- Hvordan ser reglene for bedømming av søk på prøve ut?

- Hvordan kan prøvegruppa legge til rette for et best mulig søk på en prøve?

- Hvordan poengsetter vi søket på prøve?

- Gjennomgang av konkrete prøver som allerede er poengsatt. Klubbens dommere vil være med for diskusjon.

 

-Veiledning om Tracker GSM/GPS peilere

-Hvordan Tracker er oppbygd og under hvilke forhold de vil fungere.

-Fordeler/bakdeler i forhold til andre peilere.

-Gjennomgang av de enkleste delene av innholdet på Tracker programmet.

 

Det er en fordel hvis deltagere på kurset på forhånd laster ned Tracker programmet på sin mobiltelefon.

Tracker App finner man her:

http://www.tracker.fi/sv/produkter/apps/tracker-android

 

Programmet kan prøves gratis i 14 dager.

 

Hvis vi har litt flaks og klaff skal vi prøve oss på en live sporing av en hund som er ute i elgarbeid kurskvelden. NB! ingen  100% garanti på at dette går  i boks men vi gjør et forsøk.

 

Dette er en del av  "Det er artig å bli en bedre jeger" satsingen til Helgeland Elghundklubb.

 

 

Styret ønsker alle velkommen.

 

 

 

Utdannelse av løshund dommere:

OBS!  Les endringer på tid og sted:

Styret ønsker å kartlegge interessen blant medlemmene.De som kan tenke seg å delta på et slikt kurs må ta kontakt med Bjørn Mosheim på b-o.mosheim@nax.no eller tlf 48003322 innen 7 august.

Styret jobber med et opplegg i samarbeid med Nord Trøndelag EHK og det er planlagt teorikurs på LIERNE 2 sept.

3-4 September er det en samla prøve i Lierne der det vil bli muligheter for å gå elev arbeid.De som ønsker å starte på en slik utdanning MÅ ha gått egen hund til premiering.

Er det spørsmål rund dette så tar dere kontakt med Bjørn Mosheim.

 

 

Invitasjon til NM-løshund 2016
22. og 23.09.2016


Vestfold og Telemark Elghundklubber har fått oppgaven å arrangere NM for løshund i 2016

Påmeldingsfrist 29.05.2016  For påmelding ta kontakt med Espen Storvik på tlf: 48234185 . Gå gjennom uttaksreglene først. De finner dere HER
Pris pr deltaker med dommer er satt til kr 7.500,-

Arrangementet vil foregå på Vindfjelltunet mellom Skien og Lardal (Lågendalen). Her er det tilgang på alle fasiliteter og mange gode terreng i rimelig kjøreavstand.

EGMONTSAKEN – VEDRØRENDE MAIL TIL VÅRE MEDLEMMER FRA KNUT BREVIK

 

Vi er gjort kjent med at mange av våre medlemmer mandag kveld mottok en mail fra Knut Brevik i Egmont Publishing.

Egmonts mail er etter Forbundsstyrets syn full av faktafeil. Egmont har også unnlatt å informere om viktige hendelser som ikke kommer Egmont tilgode. Vi skal ikke gå inn i alle faktafeilene, men ser oss nødt til å kommentere de mest alvorlige påstandene.

- Egmont har aldri gjort noe realistisk forsøk på å komme til noen minnelig ordning. Egmont har vært tydelige på at en mulig løsning må omfatte bortimot fullt oppgjør.

- Som medlemmene har erfart, er det på det rene at Egmonts leveranse aldri har fungert
- Sommeren 2014 var det enighet mellom Egmont og NEKF at NEKF skulle melde fra om hva som ikke fungerte, og komme med forslag til løsning. Egmont besvarte NEKFs forslag med å ta ut søksmål.

- Forbundsleder har IKKE truet med boikott av Egmonts blader. Dette er tatt ut av en sammenheng

- Egmonts fremstilling av behandlingen i forliksrådet er feil. Forut for saken var det enighet mellom partene om at saken var uegnet for forliksrådet, og det ble derfor sendt et felles prosesskriv til forliksrådet med begjæring om å innstille saken.

  Når forliksrådsbehandling likevel ble avholdt, var ikke Egmont villige til å bevege seg fordi Egmont hevdet å ha hatt så mange andre tilleggskostnader i forbindelse med å avslutte avtalen.
- Egmont meddelte aldri under rettssaken at de hadde skaffet seg aksept fra administrerende direktør for å forhandle. Egmont opplyste derimot at dersom NEKF var villige til å forhandle om den løsningen dommeren skisserte (50/50), så måtte Egmont skaffe seg en aksept.

  NEKF hadde på daværende tidspunkt verken økonomisk ryggrad eller nødvendige fullmakter til å forhandle om en slik løsning. NEKF meddelte derfor at NEKF stod ved sitt tidligere tilbud og man i tillegg kunne betale noe mer til Egmont. Dette var uaktuelt for Egmont.


I mailen prøver Brevik å påvirke NEKF's medlemmer ved å fremstille en feil og mangelfull saksfremstilling. Mailen fra Brevik må derfor ses på som et rent partsinnlegg i en pågående rettsprosess, og ses på som et alvorlig overtramp. Mye tyder også på at Brevik har "allierte" innen NEKF som bruker alle midler for å skade NEKF.


Som de fleste medlemmer vil være kjent med, så er dommen i Tingretten anket, og hele saken kommer opp på et ekstraordinært RS 31.mars.

 

Hilsen Forbundsstyret

Endringer fra 1. april 2016

Norsk Kennel Klub(NKK) minner om at det fra 1. april 2016, blir det kun en type godkjenning for ettersøkshund. Alle skjemaer for godkjenning av hund for bruk på eget jaktlag, MÅ VÆRE inne hos NKK innen 31. mars.

Skjemaer mottatt etter dette for denne type godkjenning, vil ikke bli godkjent.

Fra denne datoen vil det også være krav om at fører nr. 2 på samme ettersøkshund, også må gå begge prøvene for å bli godkjent som fører.
De ettersøkshundene som er godkjent og registrert i ettersøksregisteret innen fristen for eget jaktlag og nabovald vil ha denne autorisasjonen hundens levetid ut. (§ 26 i forslag til ny forskrift - overgangsbestemmelser)

► Infoskriv vedrørende JAKTØDEM PÅ NORSK ELGHUND GRÅ

► Aktuell info vedrørende søknad Årets utstillingshund-Årets hund-Årets Jakthund finner dere HER

   Statuttene finner dere HER

► Infoskriv vedrørende registreringsnekt for rasen NEG finner dere HER

► Ordinær Blodsporprøve 29 august i Sulis. Info/program finner dere HER

► VIKTIG!  Prøvelder ber om at Eiterådalen NORD ikke blir brukt til trening av hunder fremover. Det har vært et stort trenings og jaktprøve trykk der over tid så vi ønsker at dette området blir spart fremover.

► VIKTIG!   ALLE DOMMERE MÅ SENDE INN SKOGSPROTOKOLLENE  FORTLØPENDE TIL PRØVELEDER

 

Dommersamling Bandhund

Vil bli avholdt på Korgen Vertshus Onsdag 17 Juni fra kl: 19:00-21:00. Alle som ønsker å dømme bør møte , jaktprøvereglene leses igjennom på forhånd og ting som ønskes diskutert noteres ned.

Gruppearbeid med skogsprotokoller

Elever - aspiranter samt dere som går med tanker om å utdanne dere til dommere bør også møte.

Det vil bli en kort orientering om vedtak fra årets RS og konsekvensene for elghund arrangement. Vi må også ta en diskusjon på om vi dømmer forskjellig i forhold til andre klubber.

NB!  Minner om registeret som NKK har satt i gang vedrørende oppmøte på dommersamlinger.

ENKEL SERVERING!

Steinar Aufles.

 

 

AVTALE VEDRØRENDE PRØVETERRENG 2015-2018

► Avtaler for de neste 4 årene med Statsskog finner dere HER

 

► Klubben har startet med elektronisk utsending av post og i den forbindelse kan det ha skjedd at noen ikke har motatt den infoen de skulle hatt. Blant annet vedrørende årsmøtet/valg 2015.DE SOM IKKE HAR MOTTATT E POST FRA klubben MÅ TA KONTAKT PÅ b-mosheim@nax.no eller tlf 48003322 så fort som mulig slik at jeg får registrert dere. Og så må jeg få presisere at om det er noen av dere som ikke har fått e post med info vedrørende valg 2015 så beklager jeg det sterkt. MEN i en overgangsperiode kan vi nok oppleve at det kan skje før vi har alle e postadresser på plass. Og ikke minst rette e post adresser. Vi har opplevd at fra vi ringte rundt til alle og fikk adressene og til vi startet med å sende så er det noen som har fått nye e post adresser. DET MÅ HVER ENKELT TA ANSVAR FOR Å SØRGE FOR Å MELDE FRA TIL WEBMASTER NÅR DET SKJER SLIK AT VI TIL EN HVER TID HAR OPPDATERTE OG KORREKTE E POST ADRESSER PÅ ALLE MEDLEMMER. Infoen som ble sendt kan dere finne HER

►ALLE SOM HAR OPPNÅDD CHAMPIONAT PÅ HUNDENE SINE I 2014 TA KONTAKT MED BÅRD JOHNSEN SÅ SNART SOM MULIG. DERE TREFFER HAN PÅ TLF: 90108708 ELLER E-POST: bardjo@online.no

 

Skriv fra Statskog vedr terreng 2014 kan dere lese HER

 

Samlingshelg og søndagstreff:

 

Jeg har en tanke om en samlingshelg i høst en gang. Tanken er å samles en plass hvor vi kan overnatte og ha det sosialt en helg i lag .Et annet forslag er at vi kan samles med femilie og hunder hver søndag noen helger i høst før jakta med trening av hunder og grilling av pølser og kaffekos.Er det noen som melder seg frivillig til å være i denne komiteen så ta kontakt.