Jaktprøveresultater Fastprøver

Helgelandsprøven 2018 

Resultater

 

 

 

 

Helgelandsprøven 2016

Velfjorden 26-28 august.

Tradisjonen tro ble det også i år arrangert samlet bandhund prøve for elghunder over 3 dager i Velfjorden. Som vanlig har vi leid hytta til Vassbygda jeger og fisk som har ordnet med mat og god service.

Til sammen ble det gått 15 prøver fordelt på de 3 dagene.For å vinne velfjordprøven og få napp i vandrepokalen er det beste dags resultat som gjelder. Svein Småli med sin Norsk Elghund Sort oppnådde 90 poeng som var beste resultat og ble årets vinner av Velfjordprøven.

Takk til alle dommere som møtte og sørget for at alle ekvipasjer fikk gått sine prøver. Flere av deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger vedrørende nivået på bedømmingen og takket for fin veiledning underveis.

Prøveleder Bjørn Mosheim

Resultat

 

 

 

Helgelandsprøven 2015

Til sammen ble det i år gått 21 prøver fordelt på de 3 dagene, og tross til dels vanskelige værforhold med sterk vind og mye regn var det flere ekvipasjer som fikk gode resultater. 3 av ekvipasjene gikk 2 dagers samlet prøve mens resten av deltakerne gikk samlet endagsprøver. For å vinne velfjordprøven og få napp i vandrepokalen er det beste dags resultat som gjelder. Dagfinn Steffenrem med sin Norsk Elghund Sort Elvebakkens  Bamse oppnådde 84 poeng som var beste resultat og ble årets vinner av Velfjordprøven.

Takk til alle dommere som møtte og sørget for at alle ekvipasjer fikk gått sine prøver. Flere av deltakerne har gitt positive tilbakemeldinger vedrørende nivået på bedømmingen og takket for fin veiledning underveis.

Resultatliste

Prøveleder Bjørn Mosheim

 

 

 

Helgelandsprøven 2014

Også i år har vi arrangert samla prøve i velfjorden. Takk til alle dommere og Vassbygda jeger og fisk som alle sørget for arrangementet gikk knirkefritt. Det ble en del gode resultater tross varmt i været og til dels lite vind en dag og for mye vind andre dager. Spesielt hyggelig var det at vi hadde 2 debutanter som gikk prøve for første gang. Thomas Mosheim og Tor E Grane gikk begge prøve for første gang og fikk begge to gode resultater. Vegard Nordli vant hele Prøven og tok sitt første stikk i vandrepokalen.

Resultatliste

Bilder

Helgelandsprøven 2013

En stor takk til alle dommere som møtte på Helgelandsprøven. Selv om noen dommere meldte avbud helt opp i mot prøvestart, sørget de som kunne møte for et knirkefritt arrangement og god stemning.Takker også for fine tilbakemeldinger fra hundeførerne som melder om et meget godt arrangement.De trekker alle frem god info flyt i forkant av prøven som et viktig moment og vi i prøveledelsen tar med oss dette videre.

Mvh Prøveleder Bjørn Mosheim.

Helgelandsprøven 2012         

 Resultater

Helgelandsprøven 2011

Resultater