Medlemsservice

Ønsker du å bli medlem av Helgeland Elghundklubb kan du gå inn på denne linken: www.nkk.no/medlem

i menyen til venstre finner du de valg du skal benytte.

 

Når du er medlem av Helgeland Elghundklubb, er du også medlem av Norsk Kennelklubb. Det er NKK som administrer medlemskontingenten

 

For deg som allerede er medlem;

Ønsker du endringer i ditt medlemskap eller du har kastet bort, eller ikke mottatt krav for inneværende års medlemskontigent går du inn på følgende link: www.nkk.no/medlem

Ønsker du å få tilsendt ny giro må du ta direkte kontakt med NKK pr. telefon eller e-post.

 

HUSK! Giro for innbetaling av medlemskontingent blir lagt ved november utgaven av "Hundesport"

 

Ønsker du hjelp i forbindelse med medlemskap kan du ta kontakt med  Bård Johnsen pr e-mail: bardjo@online.no

eller tlf. 75 15 01 41/ mob. 901 08708